Kategorier
Python SQL

Så skriver du vanliga SQL-frågor i Python Pandas

Både SQL och Pandas är två viktiga verktyg i en dataanalytikers verktygslåda. SQL är ett standardiserat språk för att hantera data i relationsdatabaser, och Pandas är ett bibliotek för dataanalys framtaget för programmeringsspråket Python. Här är en lathund där du enkelt kan översätta de vanligaste SQL-frågorna till Pythonkod med hjälp av Pandas.