Kategorier
SPSS

Konstruera en ID-variabel i SPSS

Det är en god idé att alltid ha en unik ID-variabel när du jobbar med en samling data. På så sätt kan du hänvisa till en enskild observation på ett smidigt sätt. Om dina data kommer från exempelvis en enkät så bör även dessa märkas upp med respektive ID. Vid eventuell felinmatning av data, kan […]