Kategorier
Excel

Generera slumpmässiga data i Excel

Platshållare, dummy-data, hittepå-uppgifter och så vidare. Kärt barn har många namn. Tidigare idag arbetade jag med att implementera nya funktioner och diagram i ett analysprojekt på min arbetsplats. Problemet var bara att de uppgifter som diagrammen skulle illustrera inte ännu existerade. För att kunna testa dem fick jag helt enkelt generera en mängd hittepå-data. Generera […]