Kategorier
Allmänt

Hur slumpmässig kan du vara?

Jag sprang på den här artikeln på Exounctis.com och tyckte att det lät som en spännande sak att prova själv. Så jag tog fram ett enkelt program, där jag uppmanar dig att försöka vara så slumpmässig du bara kan. Med utgångspunkten att vi människor i regel är ganska dåliga på att vara just slumpmässiga, försöker […]

Kategorier
Allmänt

Antal döda i Sverige och våra grannländer per vecka

Diagrammen nedan visar antal döda per vecka i respektive land. Den blå linjen visar antal döda under 2020, medan den mörkgrå linjen visar ett genomsnitt per vecka beräknat på åren 2015-2019. De svaga ljusgrå linjerna visar de enskilda åren 2015-2019. Uppgifterna kommer från Europeiska unionens statistikorganisation Eurostat. Datasetet heter Deaths by week, sex, 5-year age […]