Kategorier
Allmänt

Antal döda i Sverige och våra grannländer per vecka

Diagrammen nedan visar antal döda per vecka i respektive land. Den blå linjen visar antal döda under 2020, medan den mörkgrå linjen visar ett genomsnitt per vecka beräknat på åren 2015-2019. De svaga ljusgrå linjerna visar de enskilda åren 2015-2019. Uppgifterna kommer från Europeiska unionens statistikorganisation Eurostat. Datasetet heter Deaths by week, sex, 5-year age […]