Kategorier
Python SQL

Så skriver du vanliga SQL-frågor i Python Pandas

Både SQL och Pandas är två viktiga verktyg i en dataanalytikers verktygslåda. SQL är ett standardiserat språk för att hantera data i relationsdatabaser, och Pandas är ett bibliotek för dataanalys framtaget för programmeringsspråket Python. Här är en lathund där du enkelt kan översätta de vanligaste SQL-frågorna till Pythonkod med hjälp av Pandas.

Kategorier
SPSS

Konstruera en ID-variabel i SPSS

Det är en god idé att alltid ha en unik ID-variabel när du jobbar med en samling data. På så sätt kan du hänvisa till en enskild observation på ett smidigt sätt. Om dina data kommer från exempelvis en enkät så bör även dessa märkas upp med respektive ID. Vid eventuell felinmatning av data, kan […]