Kategorier
Allmänt

Antal döda i Sverige och våra grannländer per vecka

Diagrammen nedan visar antal döda per vecka i respektive land. Den blå linjen visar antal döda under 2020, medan den mörkgrå linjen visar ett genomsnitt per vecka beräknat på åren 2015-2019. De svaga ljusgrå linjerna visar de enskilda åren 2015-2019.

Uppgifterna kommer från Europeiska unionens statistikorganisation Eurostat. Datasetet heter Deaths by week, sex, 5-year age group and NUTS 3 region och är fritt tillgängligt för alla.

Jag hämtade och sammanställde data med Python. Om du är intresserad kan du ta del av koden på Github.

Antal döda per vecka i Sverige år 2020 jämfört med genomsnittet 2015-2019

Sverige inledde 2020 med en lägre dödlighet än genomsnittet de senaste fem åren. Efter de första 10 veckorna av året var 2020 jämförbart med det år under perioden 2015-2019 som hade lägst antal avlidna. Det första covid-19-relaterade dödsfallet i Sverige skedde 11 mars, i vecka 11. Veckorna som följer ökar dödsfallen i covid-19 och Sverige får snart en tydlig överdödlighet. Efter en toppnotering i april, sjunker sedan dödstalen till att i juli månad åter vara tillbaka på en underdödlighet.

Antal döda per vecka i Danmark år 2020 jämfört med genomsnittet 2015-2019

Antal döda per vecka i Finland år 2020 jämfört med genomsnittet 2015-2019

Antal döda per vecka i Norge år 2020 jämfört med genomsnittet 2015-2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *